tiếng Việt

Blogger Phạm Minh Hoàng: "Tôi Không Thể Nào Bị Tước Quốc Tịch"

Blogger Phạm Minh Hoàng: "Tôi Không Thể Nào Bị Tước Quốc Tịch"

(Vietnamese original) Một giáo sư Việt Nam bị cấm giảng dạy, và một chút bản sắc Việt Nam cuối cùng cũng bị tước mất: quốc tịch Việt Nam của ông. Nhà bất đồng chính kiến Phạm Minh Hoàng năm nay 62 tuổi, là một người viết blog về nhân quyền, công lý, xã hội và nạn tham nhũng tại Việt Nam. Ông đã trò chuyện từ Sài Gòn với phóng viên của Loa, Lilly Nguyễn.