Phạm Minh Hoàng

Vietnamese Blogger Phạm Minh Hoàng: “I Cannot Be Stripped of My Citizenship”

 Vietnamese Blogger Phạm Minh Hoàng: “I Cannot Be Stripped of My Citizenship”

A Vietnamese educator who has been prevented from teaching, now finds the last part of his identity stripped from him: His Vietnamese citizenship. Professor Phạm Minh Hoàng, a 61-year-old blogger who writes about human rights, social justice, and corruption in Việt Nam, is on the record from Sài Gòn.

Blogger Phạm Minh Hoàng: "Tôi Không Thể Nào Bị Tước Quốc Tịch"

Blogger Phạm Minh Hoàng: "Tôi Không Thể Nào Bị Tước Quốc Tịch"

(Vietnamese original) Một giáo sư Việt Nam bị cấm giảng dạy, và một chút bản sắc Việt Nam cuối cùng cũng bị tước mất: quốc tịch Việt Nam của ông. Nhà bất đồng chính kiến Phạm Minh Hoàng năm nay 62 tuổi, là một người viết blog về nhân quyền, công lý, xã hội và nạn tham nhũng tại Việt Nam. Ông đã trò chuyện từ Sài Gòn với phóng viên của Loa, Lilly Nguyễn.